Beint í efni

Persónuverndarstefna LFÍ

Persónuverndarstefna Lyfjafræðingafélags Íslands. (LFÍ)

Við hjá Lyfjafræðingafélagi Íslands erum stolt af þeirri þjónustu sem við veitum okkar félagsmönnum og því trausti  sem þeir bera til félagsins. Okkur er ljóst að til að viðhalda þessu trausti og tryggja fagmennsku í okkar starfi verðum við að tryggja persónuvernd okkar félagsmanna.

Í þessari persónuverndarstefnu eru útskýrðar starfsvenjur okkar hvað varðar þær persónuupplýsingar sem við tökum við, vinnum með og eyðum.

Söfnun og notkun persónuupplýsinga.
 • LFÍ vinnur með persónuupplýsingar félagsmanna sinna og vistar þær í upplýsingakerfum sínum.
 • LFÍ leggur ríka áherslu á að tryggja öryggi persónuupplýsinga félagsmanna sinna.
 • LFÍ sér til þess að farið sé með allar persónuupplýsingar í samræmi við lög, reglugerðir og reglur um persónuvernd.
 • LFÍ vinnur einungis með þær persónuupplýsingar sem þarf til að geta veitt þá þjónustu sem félaginu ber að veita félagsmönnum sínum.
 • LFÍ ábyrgist að nýta sér ekki upplýsingar um félagsmenn á annan hátt er lög og reglur kveða á um.
 • Allar upplýsingar sem félagsmenn LFÍ láta félaginu í té eða sem LFÍ sækir með þeirra leyfi til þriðja aðila eru eingöngu sóttar í þeim tilgangi að hægt sé að veita félagsmönnum þá þjónustu sem þeir eiga rétt á.
 • Starfsmenn LFÍ skuldbinda sig svo langt sem lög og dómstólar leyfa til að gæta þagnarskyldu um hvaðeina er varðar félagsmenn LFÍ.
 • Persónuupplýsingar félagsmanna LFÍ eru einungis aðgengilegar þeim starfsmönnum LFÍ sem starfa sinna vegna þurfa að hafa aðgang að þeim.
 • Þagnarskylda starfsmanna LFÍ helst eftir að starfssambandi lýkur.
 • LFÍ notar persónuupplýsingar eingöngu í þeim tilgangi sem þeirra var aflað.
Persónuupplýsingar veittar þriðja aðila.
 • LFÍ áskilur sér rétt til að deila persónuupplýsingum með þriðja aðila að því marki sem þörf krefur til að geta sinnt félagsmönnum og uppfylla skyldur félagsins.
 • LFÍ mun ekki samþykkja að deila persónuupplýsingum með þriðja aðila nema félaginu sé það skylt samkvæmt lögum, skv. dómi eða að beiðni félagsmanns.
Eyðing persónuupplýsinga.
 • Persónuupplýsingum verður eytt með tryggum hætti, biðji félagsmaður um það og lög og reglur standi því ekki í vegi.
 • Persónuupplýsingar í bókhaldsgögnum eru varðveidd í 7 ár.
 • Viðkvæmum persónuupplýsingum er eytt um leið og þeirra er ekki lengur þörf.
Þjónustuaðilar (Vinnsluaðilar)
 • LFÍ notast við trausta samstarfsaðila sem sjá um vinnslu á persónuupplýsingum, vistun og eyðingu. LFÍ deilir persónuupplýsingum með þeim eins og nauðsyn krefur og heimildir félagsmanna leyfa.
 • LFÍ hefur skipulagt vörslu sína og vinnslu á persónuupplýsingum hjá vinnsluaðilum þannig að þau séu varin með tryggum hætti.
Aðgangur að persónuverndarupplýsingum og eyðing.
 • Félagsmenn LFÍ geta óskað eftir aðgangi að persónuupplýsingum sínum og mun LFÍ veita aðgang að þeim upplýsingum.
 • Félagsmenn geta farið þess á leit við LFÍ að persónuupplýsingum um þá verði eytt. Standi lög eða reglur því ekki í vegi, verður upplýsingunum eytt með tryggum hætti.
Öryggisráðstafanir.
 • LFÍ beitir ýmsum aðferðum til að koma í veg fyrir að persónuupplýsingar komist í hendur óviðkomandi aðila.
 • LFÍ mun tilkynna viðkomandi um öryggisbrest líkt og lög kveða á um, ef í ljós kemur að persónuupplýsingar hafi borist til óviðkomandi aðila.
Persónuverndarstefna þessi gildir frá 14. september 2021.